عبادالهی - 11970

نام :

عبادالهی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11970

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش انواع کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی، پوست اکسید و انواع مقاطع فولادی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

انواع کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی، پوست اکسید

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×