اعلام موجودی گروه ملی صنایع فولاد ایران (یوسفی)

میلگرد ساده 08 اسفند، 1400

صورت بار میلگرد ساده

✅ #گروه_ملی_صنعتی_فولاد_ایران(سهامی خاص) 🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org https://foolad24.com/profile/11947

میلگرد آجدار 02 اسفند، 1400

صورت بار میلگرد آجدار

✅ #گروه_ملی_صنعتی_فولاد_ایران(سهامی خاص) 🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org https://foolad24.com/profile/11947

لوله مانیسمان 03 بهمن، 1400

صورت بار لوله مانیسمان

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org

شمش 28 دی، 1400

صورت بار شمش

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org

میلگرد آجدار 28 دی، 1400

صورت بار میلگرد آجدار

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org

سیم و سایر مفتول ها 06 دی، 1400

صورت بار سیم و سایر مفتول ها

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir

شمش 06 دی، 1400

صورت بار شمش

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir

تیرآهن (IPE) 28 دی، 1400

صورت بار تیرآهن (IPE)

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir

میلگرد ساده 06 دی، 1400

صورت بار میلگرد ساده

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐 www.insig.org 🆔info@insig.ir

شمش 20 آذر، 1400

صورت بار شمش

🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org

تیرآهن (IPE) 20 آذر، 1400

صورت بار تیرآهن (IPE)

✅ #گروه_ملی_صنعتی_فولاد_ایران(سهامی خاص) 🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org https://foolad24.com/profile/11947

میلگرد آجدار 30 آذر، 1400

صورت بار میلگرد آجدار

✅ #گروه_ملی_صنعتی_فولاد_ایران(سهامی خاص) 🔹اولین و بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی(میلگرد،تیرآهن،لوله،شمش و مفتول ) در کشور ☎️۰۶۱۳۳۳۱۰۰۳۳ 🌐www.insig.org 🆔info@insig.ir (http://%F0%9F%93%8Cinfo@insig.ir/)📌https://www.instagram.com/insig_org https://foolad24.com/profile/11947