نام شرکت :

آهن اینفو

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11905

وب سایت :

https://t.me/bazarganiahaninfo

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید آهن اینفو

مشاهده بیشتر