عباسی نیا - 11875

نام :

عباسی نیا

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11875

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کنسانتره

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

کنسانتره

×