اهن ملل (مسعود قائدی) - 11865

اهن ملل

مسعود قائدی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

اهن ملل

نام مدیر عامل :

مسعود قائدی

کد کاربری :

f24-11865

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03135020
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×