قاسمی - 11864

نام :

قاسمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11864

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166673819 ، 02156585060
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید چهارپهلو. تسمه. چهارپهلو جرثقیلی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

تلفن :

02166673819

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تسمه. چهارپهلو صنعتی چهارپهلو ریل جرثقیلی

×