حدید فولاد ایرسا (نیما طغانیان) - 11843

حدید فولاد ایرسا

نیما طغانیان

61%
جزئیات...
نام شرکت :

حدید فولاد ایرسا

نام مدیر عامل :

نیما طغانیان

کد کاربری :

f24-11843

وب سایت :

https://t.me/hadidfoolad

ایمیل :

-

تلفن : 03131507 ،
شناسه ملی :

14008137436

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

411644411596

شماره ثبت :

537487

توضیحات :

حدید فولاد ایرسا عرضه ی مستقیم تیرآهن ذوب آهن (اخوان طغانیان)

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

اصفهان ،اصفهان شاپور جدید.

آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خیابان شریعتی غربی

تلفن :

03131507

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تیراهن ذوب 12 تا 27