چت

عیسی ورسه - 11826

نام :

عیسی ورسه

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11826

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش میلگرد و ناودانی تیر آهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

قزوين ،تاكستان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×