رحیم احمدی (کارگاه ساخت احمدی) - 11824

رحیم احمدی

کارگاه ساخت احمدی

29%
جزئیات...
نام :

رحیم احمدی

نام تجاری :

کارگاه ساخت احمدی

کد کاربری :

f24-11824

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×