نام :

بازرگانی مینا بازرگان

نام تجاری :

آقای رحمت

کد کاربری :

f24-11804

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش گنداله و آهن اسفنجی و مواد پتروشیمی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

فروش آهن اسفنجی و گنداله خرید کنستانتره و سنگ اهن

فایل های ضمیمه :