جمال فلز جهان مدرن (سعید جمالی) - 11749

جمال فلز جهان مدرن

سعید جمالی

60%
جزئیات...
نام شرکت :

جمال فلز جهان مدرن

نام مدیر عامل :

سعید جمالی

کد کاربری :

f24-11749

وب سایت :

-

ایمیل :

saeedjamali2580@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

14009080090

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

64372

توضیحات :

جمال فلز جهان مدرن تامین کننده : تیر آهن . میلگرد . ستونی 09133100425 09135999399

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

ستونی

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×