نام :

شاهین حیدری

نام تجاری :

اهن الات حیدری

کد کاربری :

f24-11727

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

از 500 تن به بالا

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی شاهین حیدری

مشاهده بیشتر