شاهین حیدری (اهن الات حیدری) - 11727

شاهین حیدری

اهن الات حیدری

37%
جزئیات...
نام :

شاهین حیدری

نام تجاری :

اهن الات حیدری

کد کاربری :

f24-11727

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

از 500 تن به بالا

×