فولاد پایدار البرز

آیت اله بهرامی صدر

44%
نام شرکت :

فولاد پایدار البرز

نام مدیر عامل :

آیت اله بهرامی صدر

کد کاربری :

f24-11708

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188782743
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تمامی مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :