فولاد آبادگان زاگرس اسپادانا( آهن دارا )

مهدی مشهدی زاده

64%
نام شرکت :

فولاد آبادگان زاگرس اسپادانا( آهن دارا )

نام مدیر عامل :

مهدی مشهدی زاده

کد کاربری :

f24-11702

وب سایت :

https://ahandara.com

ایمیل :

ahandara0@gmail.com

تلفن : 03131311931
شناسه ملی :

14009971074

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

67616

توضیحات :

فولاد آبادگان زاگرس اسپادانا( آهن دارا ) تامین انواع تیر آهن و میلگرد و ورق گرم 03131311931

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان اصفهان_ چهارباغ بالا _ خیابان نظر شرقی _ ساختمان اشکان _ طبقه اول _ واحد 12

کدپستی :

8173774453

تعداد پرسنل :

25

تلفن :

09135883611

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی فولاد آبادگان زاگرس اسپادانا( آهن دارا )

مشاهده بیشتر