نام شرکت :

نوین نورد نقش جهان

نام مدیر عامل :

شاهزیدی

کد کاربری :

f24-11674

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136205387 ، 03136205388 ،
شناسه ملی :

10260665511

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

نوین نورد نقش جهان 👈عرضه مستقیم انواع ورق 👈گالوانیزه 👈سیاه 👈لوله و پروفیل 👈میلگرد و تیرآهن 03136205387_92

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن هاش (H)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی نوین نورد نقش جهان

مشاهده بیشتر