چت

پترو فرایند صنعت اسیا - 11654

نام شرکت :

پترو فرایند صنعت اسیا

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11654

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 06133378178 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت پترو فرایند

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

لوله و اتصالات

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فلنج. و اتصالات. گسکک

×