آریا انوری (ابرگان سازه) - 11593

آریا انوری

ابرگان سازه

44%
جزئیات...
نام :

آریا انوری

نام تجاری :

ابرگان سازه

کد کاربری :

f24-11593

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی ابرگان سازه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

ساختمانی و صنعتی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×