چت

سعید مقدادی - 11574

نام :

سعید مقدادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11574

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02122882064
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گالوانیزه و رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پاسداران

تلفن :

02122882064

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×