نام :

سعید مقدادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11574

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122882064
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گالوانیزه و رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پاسداران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02122882064

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :