چت

احمد عباسی (حیدری) - 11509

نام :

احمد عباسی

نام تجاری :

حیدری

کد کاربری :

f24-11509

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی ورق سیاه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×