آتش فولاد پاسارگاد (محسن بانگ) - 11508

آتش فولاد پاسارگاد

محسن بانگ

44%
جزئیات...
نام شرکت :

آتش فولاد پاسارگاد

نام مدیر عامل :

محسن بانگ

کد کاربری :

f24-11508

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03133860300
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آتش فولاد پاسارگاد بازرگانی تیرآهن و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت