نام شرکت :

پایدار تجارت پایتخت

نام مدیر عامل :

فدوی. رشیدی

کد کاربری :

f24-11461

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188690064
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

پایدار تجارت پایتخت خرید و فروش ورق روغنی، گالوانیزه و رنگی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی پایدار تجارت پایتخت

مشاهده بیشتر

درخواست خرید پایدار تجارت پایتخت

مشاهده بیشتر