چت

محمد رضا خوش آیند (بازرگانی تجارت فولاد فراز) - 11416

محمد رضا خوش آیند

بازرگانی تجارت فولاد فراز

37%
جزئیات...
نام :

محمد رضا خوش آیند

نام تجاری :

بازرگانی تجارت فولاد فراز

کد کاربری :

f24-11416

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02188579212
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن هاش

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×