چت

رضا واحدی (عایق کاران شمال) - 11399

رضا واحدی

عایق کاران شمال

37%
جزئیات...
نام :

رضا واحدی

نام تجاری :

عایق کاران شمال

کد کاربری :

f24-11399

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 01132315020
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،بابل بلوار امام رضا. روبروی نماید گی ام وی ام جمالی.

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×