چت

شرکت تولید صنعت بیجین پارس (دانیال علی چشمه علایی) - 11367

شرکت تولید صنعت بیجین پارس

دانیال علی چشمه علایی

60%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت تولید صنعت بیجین پارس

نام مدیر عامل :

دانیال علی چشمه علایی

کد کاربری :

f24-11367

وب سایت : http://www.bejinpars.com
ایمیل :

cheshmehalaee@gmail.com

تلفن : 02122193493 ، 02122193494
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده سازه های پیش ساخته

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پاسدارن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×