چت

رضا امیری جهمانی - 11362

نام :

رضا امیری جهمانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11362

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش قراضه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،نجف آباد اصفهان نجف ابد بعد از پلیس راه روبروی کارگاه ریخته گری امیری

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×