فنی مهندسی یزدان فولاد سپاهان (حسین یزدانی) - 11342

فنی مهندسی یزدان فولاد سپاهان

حسین یزدانی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

فنی مهندسی یزدان فولاد سپاهان

نام مدیر عامل :

حسین یزدانی

کد کاربری :

f24-11342

وب سایت :

-

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×