چت

مهسا ستاریان (ایتوک توسعه) - 11338

نام :

مهسا ستاریان

نام تجاری :

ایتوک توسعه

کد کاربری :

f24-11338

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

توضیحات :

انجام کلیه امور مربوط به مهندسی مشاوره ، واردات صادرات خرید ، فروش اقلامی که در کشور جمهوری اسلامی منع قانونی نداشته و قابل مبادله باشند از جمله مواد معدنی و مشتقات سرمایه گزاری ، مشاور در خرید و فروش معادن شرکت در مزایده و مناقصات داخلی و بین المللی و تهیه اسناد مربوطه ، ارایه خدمات مدیریت تامین منابع مالی ارایه آموزش و تامین نیروی انسانی جهت کلیه مراکز ، انجام کلیه خدمات مدیریتی،مهندسی و مشاوره ای در چهارچوب شرح خدمات شرکت شامل پی جویی ، اکتشاف ، حفاری ، استخراج ، مهندسی ، مشاوره و نظارت در ساخت و تجهیز کلیه پروژه های صنعتی و معدنی.

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

مواد معدنی

دسته محصول :

میلگرد کلاف

×