چت

شیخی - 11330

نام :

شیخی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11330

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش آهن قراضه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گلستان ،گرگان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

مشخصات:

خرید و فروش انواع قراضه و ضایعات . گرگان

×