چت

امیرحسین طهماسبی - 11328

نام :

امیرحسین طهماسبی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11328

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات در کرمان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

×