فریبرز پارسی - 11320

نام :

فریبرز پارسی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11320

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

میلگرد صادراتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

صادراتی

×