چت

پروفیل سازان طبرستان(بشل)

شمس آبادی( خ خلیفه)

45%
جزئیات...

آگهی های خرید پروفیل سازان طبرستان(بشل) (شمس آبادی( خ خلیفه)) - 11263

ورق گرم (سیاه)
25 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق گرم 2/5 عرض 1250 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
09 تیر، 1401 2 سال پیش

خریدار روق سیاه

خریدار ورق سیاه بار ضخامت 2 و 2.5 و 3 رول هستم.

ورق گرم (سیاه)
06 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خریدار کلاف گرم گیلان

خریدار کلاف گرم گیلان 1250 * 2/5 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم 2/5 و 3 میل با عرض مختلف هستیم.

ورق گرم (سیاه)
15 آبان، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر : ضخامتهای 2 و 2/5 و 3 و 4 و 5 با عرض ها 1000 و 1250 گرید st 37- st 22 ظرفیت

ورق روغنی (سرد)
24 شهریور، 1400 3 سال پیش

خرید ورق سرد

خرید ورق روغنی 1/20 یا 1/25 عرض بلند st12 مقدار یک ظرفیت.

ورق گالوانیزه
23 شهریور، 1400 3 سال پیش

خرید ورق گالوانیزه

خریدار 60 بلند تاراز ظرفیت، 1/5 بلند تاراز ظرفیت، و 1/8 کوتاه ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1400 3 سال پیش

خرید کلاف گرم

خریدار کلاف گرم ضخامت 4 با عرض های 1000 و 1250- ST37 -ST22

ورق روغنی (سرد)
13 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق سرد

خریدار کلاف 30 عرض 1250 فولاد غرب یک ظرفیت هستیم .

ورق گالوانیزه
08 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه تاراز

خریدار ورق گالوانیزه 1250*1/5 تاراز بدون گل حدود 2 تن در تهران

×