احمد حسین زاده (تولید ظروف تفلن) - 11246

احمد حسین زاده

تولید ظروف تفلن

44%
جزئیات...
نام :

احمد حسین زاده

نام تجاری :

تولید ظروف تفلن

کد کاربری :

f24-11246

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید ظروف تفلن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید ظروف تفلن.

×