امیرحسین مروی - 11199

نام :

امیرحسین مروی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11199

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136293716
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی تیر و میلگرد . نبشی و ناودانی. انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان اصفهان

تلفن :

03136293716

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×