چت

مجید عادل پور (اهن الات عادل پور) - 11153

مجید عادل پور

اهن الات عادل پور

37%
جزئیات...
نام :

مجید عادل پور

نام تجاری :

اهن الات عادل پور

کد کاربری :

f24-11153

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

×