نام :

محمد ابوالهادی

نام تجاری :

صبا فولاد

کد کاربری :

f24-11142

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02126200744
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :