چت

ناجی توسعه تجارت پارسا

سید مسلم حسینی

80%
جزئیات...

آگهی های خرید ناجی توسعه تجارت پارسا (سید مسلم حسینی) - 11111

مواد معدنی
11 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار کنسانتره

خریدار کنسانتره ریجکت 66 با مقدار 10 هزار تن می باشیم.

×