استیل پاسارگاد

استیل پاسارگاد

29%
نام :

استیل پاسارگاد

نام تجاری :

استیل پاسارگاد

کد کاربری :

f24-11102

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید اتصالات استیل و وارد کننده ی اتصالات

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولیداتصالات استیل وارد کننده اتصالات

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولیداتصالات استیل وارد کننده اتصالات

فایل های ضمیمه :