نام :

شاکری

نام تجاری :

جندی شاپور

کد کاربری :

f24-11070

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 07132251600 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سازه های فلزی و بتنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز شیراز . خیابان ارم . ک.جه 13 فرعی 1 شرکت جندی شاپور

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید شاکری

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید