امیر باغبانی

سیالان صنعت تجهیز

27%
نام :

امیر باغبانی

نام تجاری :

سیالان صنعت تجهیز

کد کاربری :

f24-11069

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله آبرسانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله گاز رسانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

اتصالات انواع لوله

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی امیر باغبانی

مشاهده بیشتر