بازرگانی ناظم (ناظم) - 11049

بازرگانی ناظم

ناظم

29%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی ناظم

نام مدیر عامل :

ناظم

کد کاربری :

f24-11049

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03538269404
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×