نام شرکت :

آهن کالا

نام مدیر عامل :

امیرحسین مسعودی

کد کاربری :

f24-11017

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1350

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بورس تسمه وچهارپهلوی آهنی،نوردی،ماشین کاری،ترانسی(کششی)،CKوST

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

09125123492

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

بورس انواع تسمه وچهارپهلوی آهنی،نوردی،آلیاژی،ماشین کاری،ترانسی(کششی)،CK،ST

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آهن کالا

مشاهده بیشتر

درخواست خرید آهن کالا

مشاهده بیشتر