توسعه صنعت سروش جهان - 10980

توسعه صنعت سروش جهان

29%
جزئیات...
نام شرکت :

توسعه صنعت سروش جهان

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-10980

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188420869 ، 02188453368 ، 02188452620 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

توسعه صنعت سروش جهان واردات و عرضه ورقهاي گالوانيزه و رنگي 02188420869 02188453368

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

مشخصات:

ورق رنگی