ایتوک انرژی کاو (محمد شوراب) - 10905

ایتوک انرژی کاو

محمد شوراب

64%
جزئیات...
نام شرکت :

ایتوک انرژی کاو

نام مدیر عامل :

محمد شوراب

کد کاربری :

f24-10905

وب سایت :

-

ایمیل :

info@eytoukenergy.com

تلفن : 02144942781
شناسه ملی :

14008799034

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

411657868815

شماره ثبت :

550803

توضیحات :

تامین مواد اولیه کارخانجات فولاد ، اهن اسفنجی و گندله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

تلفن :

44942781

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

مواد معدنی

مشخصات:

اهن اسفنجی و گندله

×