فولاد نیکان مدیسه (مجتبی مظاهری) - 10849

فولاد نیکان مدیسه

مجتبی مظاهری

62%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد نیکان مدیسه

نام مدیر عامل :

مجتبی مظاهری

کد کاربری :

f24-10849

وب سایت :

https://www.instagram.com/fooladnikan_madiseh

ایمیل :

-

تلفن : 03152359671 ، 03152359681 ،
شناسه ملی :

14008227457

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

411637747645

شماره ثبت :

3277

توضیحات :

فولاد نیکان مدیسه تولید کننده قوطی و پروفیل . چهارچوبی . فلزی فرانسوی . تامین ورق سیاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

لوله داربستی

دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

قوطی ستونی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×