نام شرکت :

فولاد نیکان مدیسه

نام مدیر عامل :

مجتبی مظاهری

کد کاربری :

f24-10849

وب سایت :

https://www.instagram.com/fooladnikan_madiseh

ایمیل :

-

تلفن : 03152359671 ، 03152359681 ،
شناسه ملی :

14008227457

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

411637747645

شماره ثبت :

3277

توضیحات :

فولاد نیکان مدیسه تولید کننده قوطی و پروفیل . چهارچوبی . فلزی فرانسوی . تامین ورق سیاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

لوله داربستی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی فولاد نیکان مدیسه

مشاهده بیشتر