چت

محمد حسینی (ارسیس فولاد) - 10758

نام :

محمد حسینی

نام تجاری :

ارسیس فولاد

کد کاربری :

f24-10758

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×