چت

میلاد صفری (آهن) - 10709

نام :

میلاد صفری

نام تجاری :

آهن

کد کاربری :

f24-10709

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

پروفیل

×