چت

امیری (زاگرس) - 10699

نام :

امیری

نام تجاری :

زاگرس

کد کاربری :

f24-10699

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1395

توضیحات :

بازاریابی شرکت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله گالوانیزه

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن

×