مرتضی رضایی نژاد - 1067

مرتضی رضایی نژاد

30%
جزئیات...
نام :

مرتضی رضایی نژاد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1067

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02133117383
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران تهران پامنار ساختمان پیروز طبقه دوم واحد 11

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33117383

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×