چت

اهن الات اوجام (رقیه جوان) - 10649

نام شرکت :

اهن الات اوجام

نام مدیر عامل :

رقیه جوان

کد کاربری :

f24-10649

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 0413303841 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

میلگرد

×