نام :

اقاجانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-10633

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار ضایعات شرکتی و متفرقه ۱) پی وی سی کابلی ۲) شمعی و xlpe کابلی ۳) گالوانیزه ۴) آلومینیوم و مشتقات ۵) مس و مشتقات ۶) آهن و مشتقات ۷)پلاستیک و مشتقات

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خریدار ضایعات شرکتی و متفرقه ۱) پی وی سی کابلی ۲) شمعی و xlpe کابلی ۳) گالوانیزه ۴) آلومینیوم و مشتقات ۵) مس و مشتقات ۶) آهن و مشتقات ۷)پلاستیک و مشتقات

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید اقاجانی

مشاهده بیشتر